Systemy operacyjne i sieci komputerowe.
mindstorms nxt 2.0
Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe zwany egzaminem zawodowym jest formą oceny poziomu opanowania wiadomości
i umiejętności, ustalonych w standardach wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminu.

Podręcznik do nauki zawodu
TECHNIK INFORMATYK
SYSTEMY I SIECI KOMPUTEROWE
Paweł Bensel - HELION - 2010

SIECI KOMPUTEROWE:
- LAN (kablowe i WiFi)

Zainteresowania..
SYSTEM PLIKÓW:
- FAT
- NTFS
- EXT3

SYSTEMY KOMPUTEROWE:

- DOS
- WINDOWS
- LINUX

SYSTEMY SIECIOWE:
- NETWARE [NOVELL]