Zadania testowe - przygotowanie do części teoretycznej egzaminu zawodowego.
Sprawdziany.
Zadania z BHP.