Witam na kursie przygotowuj±cym do egzaminu zawodowego w zawodzie technik informatyk

Wpisz tutaj zwiêz³y i interesuj±cy tekst, który wyja¶nia o czym jest ten kurs